List of active policies

Name Type User consent
Klauzula informacyjna Other policy All users
Polityka prywatności Privacy policy All users
Regulamin korzystania z usługi platformy e-learningowej zbm-passport.vicesima.com Site policy All users

Summary

Full policy

 1. Administratorem danych osobowych jest Vicesima sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu 50-062, Plac Solny 14, jest zarejestrowany pod numerem NIP PL 897-17-55-768 oraz numerem REGON 02107785. Kontakt mailowy jest możliwy pod adresem: zbm-passport@vicesima.com.  
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na platformie zbm-passport.vicesima.com w celach:
 • Świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu zbm-passport.vicesima.com l, za pośrednictwem strony internetowej zbm-passport.vicesima.com. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, czyli marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby i podmioty działające na polecenie administratora danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu realizacji celów a potem przez okres wymagany przepisami prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem i jej realizacji, w tym także uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Summary

  

Full policy

Informacje ogólne.

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach funkcjonowania serwisu zbm-passport.vicesima.com jest Vicesima sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu 50-062, Plac Solny 14 l jest zarejestrowany pod numerem NIP PL 897-17-55-768 oraz numerem REGON 02107785 .  

Kontakt z właścicielem Serwisu, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontaktowy adres e-mailowy: zbm-passport@vicesima.com

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. Umożliwienie korzystania z serwisu.
 2. Poprawy działania serwisu.
 3. Opracowywania i dokonywania statystycznych badań analitycznych.
 4. Marketingu bezpośredniego usług.
 5. Wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług.

Przetwarzane są dane osobowe podawanie lub pozostawanie w ramach korzystania z serwisu a przede wszystkim podawane w ramach rejestracji do serwisu.

W zakresie pieczy nad uzyskanymi danymi Operator przestrzegać będzie przepisów prawa w szczególności postanowień ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innych przepisów prawa.

Prawa użytkownika serwisu

Użytkownikowi, w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych użytkownika, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 7. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji swoich praw użytkownik może skorzystać z formularzy w ramach serwisu lub skontaktować się z administratorem danych osobowych.


Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator danych osobowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

W ramach serwisu stosowane są pliki tzw „sesyjne” (session cookies) oraz tzw. „stałe” (persistent cookies).. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Podczas korzystania z serwisu mogą być umieszczone dodatkowo pliki pochodzące od innych podmiotów (zewnętrzne pliki cookies) w szczególności od dostawców takich usług jak Google Analytics. Pliki Cookies podmiotów zewnętrznych są umieszczone w celu umożliwienia skorzystania z w celu zbierania zanonimizowanych informacji o korzystaniu z serwisu na potrzeby statystyczne oraz na potrzeby poprawiania działania Serwisu. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności.

W ramach serwisu mogą pojawić się łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Administrator danych osobowych nie bierze odpowiedzialności dotyczących plików cookies serwisów trzecich.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.

Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. informacje o adresie IP,
 8. informacje o poruszaniu się użytkownika na stronie.
 9. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 10. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem danych osobowych i działają wyłącznie na polecenie administratora.

Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry

Microsoft Edge

Czas przechowywania danych

Dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację nie dłużej niż 14 dni od momentu ustania celowości ich przetwarzania.

Dane wobec, których zostało złożone żądanie ich usunięcia również są przechowywane nie dłużej 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia żądania.

Dalsze informację

Stosownie do potrzeb administrator danych osobowych  może modyfikować treść polityki prywatności. Po dokonaniu modyfikacji administrator danych osobowych niezwłocznie zamieszcza politykę na stronie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zagadnień poruszanych w polityce prywatności użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych.Summary

  

Full policy

I. Postanowienia ogólne
 1. Poprzez określenia występujące w niniejszej umowie należy rozumieć: - Operator – Vicesima sp. z o.o., adres: Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, zarejestrowana pod  numerem KRS: 0000337859 | NIP: PL 897-17-55-768 | REGON: 02107785 - Usługa – korzystanie z platformy e-learningowej zbm-passport.vicesima.com - Cennik – cennik korzystania z Usługi będący integralną częścią regulaminu - Klient – osoba korzystająca z Usługi na podstawie umowy zawartej z Operatorem.
 1. Przed skorzystaniem z Usługi Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go w całości przestrzegać. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Operatorem stanowi potwierdzenie, że Klient zapoznał się z treścią regulaminu. O takim skutku zawarcia umowy Klient zostanie poinformowany przy zawieraniu umowy.
 2. Regulamin stanowi integralną cześć umowy.
 3. Usługa jest świadczona w kilku modułach. Ilość modułów, ich skład oraz cenę za dany czas jej świadczenia określa Cennik
 4. Zmiana składu modułu, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności określonej umową nie stanowi zmiany regulaminu.
II. Umowa na korzystanie z usług platformy e-learningowej
 1. Klient zawiera z Operatorem umowę na Usługę poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego przez Operatora na stronie internetowej. Klient zobowiązany jest do wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Zakres na jaki zostanie zawarta umowa wynikać będzie z wyboru przez Klienta odpowiedniej opcji cenowej określonej w Cenniku. Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Usługi dopiero po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty dokonanej przez Klienta.
 3. Klient wnosi opłatę za wybrany kurs e-learning dokonując wyboru płatności poprzez PayU (przelewem, za pomocą karty płatniczej) albo przelewem lub za pośrednictwem poczty wpłacając kwotę za kurs i wybrane opcje dodatkowe bezpośrednio na konto Operatora.
 4. Dokonanie przez Operatora zmiany Cennika nie ma wpływu na okres obowiązywania umowy w odniesieniu do elementów Usługi wykupionych przed zmianą Cennika.
 5. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany regulaminu.
 6. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Usługi osobom trzecim.
 7. Umowa z Klientem może zostać rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: a) złamania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. b) podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji, c) trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora. d) podejmowania przez Klienta nieuprawnionych prób ingerencji w oprogramowanie platformy e-learningowej
 8. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. 6 pkt. a, b i d nie powoduje konieczności zwrotu Klientowi uiszczonych przez niego opłat.
 9. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Operatora będą kierowane do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie wypełniania formularza przy rejestracji.
III. Cena oraz formy płatności:
 1. Wszystkie ceny podane na stronach portalu szkoleniowego Paszport Bezpieczeństwa są cenami netto (nie zawierają 23% podatku VAT). Ostateczną, wiążącą ceną jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Należności z tytułu udziału w kursie e-learning można dokonywać: •przelewem na konto bankowe; •poprzez system płatności on-line PayU - system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444
IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora
 1. Operator deklaruje, że czynić będzie starania do zapewnienia jak najwyższej efektywności działania Usługi, jednakże dopuszcza możliwość występowania przerw w możliwości korzystania z Usługi przez Klienta.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych. Operator będzie w miarę możliwości informował Klientów o planowanych przerwach konserwacyjnych i deklaruje ich prowadzenie w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 6:00.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, bez powiadomienia o tym Klienta, w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.
 4. Operator zachowa w tajemnicy wszelkich danych przekazanych mu przez Klienta, o ile nie będzie zobowiązany do ich ujawnienia na podstawie przepisów prawa i na żądanie uprawnionego organu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy o świadczenie Usługi. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powstałe w wyniku korzystania z Usługi.
V. Prawa i obowiązki Klienta
 1. Klient ma prawo i obowiązek korzystać z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Klient jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usługi i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji. Wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania powyższego obowiązku obciążać będą Klienta.
 4. Klient bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Klient zgłasza Operatorowi reklamację świadczonej Usługi w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. Po upływie powyższego terminu Operator uprawniony jest do odmowy rozpoznania reklamacji.
 2. Reklamacje zgłaszane będą na adres zbm-passport@vicesima.com
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz treść żądania Klienta
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.
VII. Prawa autorskie.
 1. Materiały opublikowane przez Usługodawcę są objęte prawem  autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi w pkt. 2 wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez serwis materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały zawarte w kursie (teksty, rysunki, zdjęcia, nagrania lektora) mogą być wykorzystywane jedynie przez klienta, który opłacił dostęp do korzystania z danego kursu. Załączniki do kursów w postaci dokumentów w formacie PDF lub obrazków Uczestnik możne drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
VIII. Ochrona danych osobowych, korespondencja między stronami
 1. Operator jest administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji Usługi.
 2. Klient poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych danych osobowych na potrzeby świadczenia Usługi oraz w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przez Operatora oraz oświadcza, iż wie, że ma zapewnione prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.
 3. W zakresie pieczy nad uzyskanymi w trakcie trwania umowy danymi Operator przestrzegać będzie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych z dnie 10 maja 2018 roku.
 4. Klient poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Operatora, za pomocą Śródków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe informację dotyczące ochrony prywatności, ochrony danych osobowych i plików cookies są w polityce prywatności.
 6. Klient wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Usługi winien kierować na adres poczty elektronicznej Operatora: zbm-passport@vicesima.com
IX. Postanowienia końcowe.
 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Usługi.
 2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usługi podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 24.05.2018 r.