SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW

ZBM Inwestor Zastępczy S.A. dba o najwyższe standardy wykonania prac jak również przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej
image01

PASZPORT BEZPIECZEŃSTWA

Paszport Bezpieczeństwa (Safety Passport) to dokument umożliwiający pracę na terenie budów i obiektów detalicznych firmy Shell.

Dowiedz się więcej
image01

[MAIN CONTENT GOES HERE - IXJeB4dA1O]
Podsumowanie przechowywania danych
Polityki