Pierwsza pomoc

Netto price 100,00 PLN
Tax 23%

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

• postępować zgodnie z podstawowym schematem działań ratowniczych;

• zadbać o swoje bezpieczeństwo;

• ocenić stan poszkodowanego;

• skutecznie wezwać pomoc;

• udzielić pierwszej pomocy w wybranych stanach zagrożenia życia.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest realizowana w formie e-learningu, trwa około 90 minut i jest zakończona testem. Część praktyczna odbędzie się w siedzibie ZBM po uzgodnieniu terminu z Instruktorem.


Course purchase:

Quantity 
payu
span6 courseimage